Cafe Muller

Trudno wrócić do rzeczywistości po paru magicznych spotkaniach i rozmowach z Jean-Claude’em Carriere’em, dla kogoś z takimi zainteresowaniami, jak ja, absolutny punkt odniesienia, mistrz po prostu, obezwładniający intelekt o nieograniczonych horyzontach. Dziękuję za możliwość przeżycia tej przygody Basi Stępień i[…]