Piotr Łazarkiewicz

13 marca 1954 – 20 czerwca 2008

„Chciałem mylić widza. Żeby nie mógł powiedzieć w połowie filmu: wszystko już wiem”.